Situatia certificatelor de urbanism eliberate

Situatia autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate

regulamente urbanism

ACTE NECESARE

FORMULARE TIP

PUG