Situatia certificatelor de urbanism eliberate

Lista certificatelor de urbanism eliberate in anul 2021

Lista certificatelor de urbanism eliberate in anul 2020

Lista certificatelor de urbanism eliberate in lunile ianuarie-decembrie 2019

Lista certificatelor de urbanism eliberate in lunile ianuarie-decembrie 2018

Situatia autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate

Lista autorizatiilor de construire-desfiintare eliberate in anul 2021

Lista autorizatiilor de construire-desfiintare eliberate in anul 2020

Lista autorizatiilor de construire-desfiintare eliberate in lunile ianuarie-decembrie 2019

Lista autorizatiilor de construire-desfiintare eliberate in lunile ianuarie-decembrie 2018

Regulamente urbanism

ACTE NECESARE

FORMULARE TIP

PUG SI RLU 2020

MEMORIU GENERAL PUG BUCIUMENI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG BUCIUMENI

PUG -PLANSE

 PUG