Situatia certificatelor de urbanism eliberate

Lista certificatelor de urbanism eliberate in lunile ianuarie-decembrie 2019

Lista certificatelor de urbanism eliberate in lunile ianuarie-decembrie 2018

Situatia autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate

Lista autorizatiilor de construire-desfiintare eliberate in lunile ianuarie-decembrie 2019

Lista autorizatiilor de construire-desfiintare eliberate in lunile ianuarie-decembrie 2018

Regulamente urbanism

ACTE NECESARE

FORMULARE TIP

PUG