Compartimentul de stare civila, se afla in subordinea Primarului Comunei Buciumeni, si asigura intocmirea actelor de stare civila de nastere, casatorie, deces si eliberarea certificatelor de stare civila cetatenilor nacuti pe raza Comunei Buciumeni, de deces pentru persoanele decedate pe raza Comunei Buciumeni, precum si a celor de casatorie, pentru cuplurile care se casatoresc, in conditiile legii, pe raza Comunei Buciumeni.

Evidenta evenimentelor de stare civila este determiinata de necesitatea cunoasterii relatiilor de familie, a drepturilor si obligatiilor care nu pot fi dovedite decat prin inscrisurile starii civile, permitand sa se cunoasca filiatia persoanelor si impiedicarea casstoriilor intre rude de grad interzis.

Codul civil din 1864 reglementeaza, pentru prima data, materia actelor de stare civila si atribuie rolul de ofiter al starii civile autoritatilo administrative, laicizind astfel actele de stare civila. Potrivit codului civil, erau considerate acte de stare civila actele prin care se constata nasterea, casatoria sau moartea unei persoane. Pentru prima data, rolul de ofiter al starii civile revenea autoritatilor administrative orasenesti si comunale.

Constitutia din 1866 consacra caracterul laic al actelor de stare civila, inregistrarea lor facandu-se de catre organe de stat locale, caracter pastrat si de Constitutia din 1923.

Legea administrativa din 14 iunie 1925, confera atributii de ofitrer al stairii civile primarului localitatii.

In comunele urbane, primarul putea delega aceasta atributie unui membru al delegatiei permanente, in municipii – directorului sau sefului de serviciu, respectiv, iar in comunele rurale – si notarului. Intocmirea actelor si tinerea in mod regulat a registrelor de stare civila, era supravegheata de judecatoriile de ocol.

In 1928, prin adoptarea Legii privitoare la actele starii civile, se realizeaza unificarea legislativa in materia actelor de stare civila pe intreg teritoriul tarii.

Astfel, putem spune ca Starea civila se infatiseaza ca un complex de raporturi juridice prin care este definita pozitia in farmilie si societate a persoanei fizice, ca o sinteza a unor drepturi si obligatii cu caracter personal, nepatrimonial. Starea civila determina drepturi si obligatii care intereseaza atat statul, cat si persoana fizica; aceasta situatie necesita organizarea unui sistem de proba a starii civile, asigurat prin inregistrarea de catre organele de stat a tuturor imprejurarilor componente ale starii civile a persoanei.

Starea civila se afla in corelatie cu celelalte atribute de identificare ale persoanei: nume, domiciliu, cetatenie, insa nu se identifica cu acestea.

Starea civila se afla in corelatie cu celelalte atribute de identificare ale persoanei: nume, domiciliu, cetatenie, insa nu se identifica cu acestea. In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 119/1996 republicata, si art. 1 din HG nr. 64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispoziliilor in materie de stare civila, atributiile de stare civila pot fi astfel:

” Atributiile de stare civila se indeplinesc de consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de personalul desemnat din cadrul acestora, de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in unitatile administrativ – teritoriaeg unde acestea sunt constituite, precum si de ofitrerii de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ – teritoriale, in care nu functioneaza servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, de catre primari sau de functionari anume desemnati de acestia cu competente in acest domeniu, de catre sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera, ale Romaniei, respectiv de agentii diplomatici care indeplinesc functii consulare ori de unii dintre functionarii consulari, de catre comandantii de nave si aeronave aflate in afara teritoriului nalional si de catre ofiterii de stare civila militari, desemnati prin ordin al ministrului apararii natrionale sau, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor, in caz de mobilizare, razboi, participare la misiuni de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta unanitara sau tip coalitie.

Competenta ofilerului de stare civila este materiala si teritoriala.

Ofiterul de stare civila isi exercita atributiile numai in limita unitatii administrativ – teritoriale, determinata prin lege, ori a spatiului geografic de competenta a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei in strainatate,, a navei ori a aeronavei aflate in afara apelor teritoriale si, respectiv, a spatiului aerian al Romaniei, in cazul comandantilor de nave si aeronave, a bazelor militare, in cazul ofiterilor de stare civila militari. „