Componenta Aparatului de specialiate al Primarului comunei Buciumeni

Compartiment Agricol

Inspector: Nicolae Emilia

Compartiment Asistenta Sociala, Autoriatate Tutelara , Asistenta Personala

Inspector: Baboi Maria Magdalena, cu atributii de consilier etica

Compartiment Relatii cu Publicul, Registratura, Arhiva

Inspector: Birsan Elena Alice-cu atributii delegate de asistenta sociala, protectia muncii

Compartiment Buget, Contabilitate, Achizitii Publice

Consilier: Banulescu Maria

Consilier achizitii publice: Stroe Elena

Inspector: Suditu Ionela Magdalena

Inspector: Albulescu Mihaela-cu atributii delegate de impozite si taxe locale si activitatea de salubrizare/taxa de habitat

Compartiment Impozite si Taxe Locale

Consilier: Rusu Elena

Inspector: Calea Elena Raluca

Referent: Pascu Maria

Compartiment Protectie Civila, Situatii de Urgenta

Inspector: Nicolaiescu Minodora Maria, cu atributii delegate de Registratura , Relatii cu Publicul

Compartiment Protectia Mediului

Inspector: Leotescu Elena

Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Disciplina in Constructii

Inspector: Albulescu Roxana, cu atributii delegate de protectia mediului

Compartiment Administrativ 

Administrator: Serban Gheorghe

Muncitori:

Contanu Victor

Dumitru Sabin

Popa Ion

Duta Gheorghe

Bolocan Vasile

Guard:

Buliga Magdalena

Compartiment Transport Rutier, Deszapezire si Intretinere Drumuri

Soferi:

Popa Marius

Albulescu Florin