Informatii de interes public

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:  INSPECTOR  RIPEA MIHAELA

Responsabil cu primirea , inregistrarea si repartizarea petitiilor: INSPECTOR  MALAU Minodora- Maria

Responsabil cu tinerea registrului de audiente: INSPECTOR BIRSAN Elena – Alice

Responsabil pentru relatia cu societatea civila: CONSILIER RUSU Elena

Ce este informatia de interes public?

Orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice.

Informatiile clasificate sunt informatii de interes public?

Da, numai ca accesul la acestea este temporar limitat prin lege.

Cine poate solicita informatii de interes public?

Orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie romana sau straina.

Poti solicita orice informatie fara nici o restrictie?

Da, dar trebuie sa stii ca exista informatii de interes public la care accesul este exceptat.

Informatiile care sunt exceptate de la accesul liber sunt:
 • informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate;
 • informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele ce privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate;
 • informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;
 • informatiile cu privire la datele personale, daca accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau un interes legitim al unei persoane;
 • informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricarei dintre partile implicate in proces;
 • informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
Ce sunt informatiile din oficiu?

Informatiile din oficiu sunt acele informatii pe care institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a exista o solicitare in acest sens.

Unde sunt disponibile informatiile din oficiu?

Informatiile din oficiu sunt disponibile in Punctul de informare-documentare al institutiei, precum si in pagina de Internet.

Categoriile de informatii ce se furnizeaza din oficiu sunt:
 • actele normative in baza carora autoritatile sau institutiile respective functioneaza si sunt organizate;
 • modul in care sunt organizate institutiile sau autoritatile, atributiile serviciilor, programul de functionare si programul de audiente;
 • numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • coordonatele prin care poate fi contactata institutia sau autoritatea: denumirea institutiei, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil al institutiilor publice;
 • programele si strategiile proprii adoptate de fiecare institutie si autoritate in parte;
 • lista cu documentele considerate de interes public;
 • lista cu categoriile de documente produse si/sau gestionate de institutiile si autoritatile respective;
 • modurile in care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice in cazul in care o persoana se considera vatamata in ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public.