Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public  sunt prevazute in art.21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume :

 

–  reclamatia administrativa –  se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiiei publice ;

– plangerea- la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul autoritatii sau institutiei publice .