COMISII DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL

Comisia de specialitate I pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si privat al comunei

Presedinte: GRIGOROIU ADRIAN

Membri : VLAD ADRIAN

ENESCU ION

TURBATU CIPRIAN

PETRESCU DANUT-ION

Comisia de specialitate II pentru agricultura, protectia mediului si turism, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, ordine si paza publica

Presedinte: DOBRA PETRUTA

Membri: HALCIUC MARCELA

PETRESCU ION

OPRINOIU DANIL

VLADOIU ION

Comisia de specialitate III juridica si de disciplina, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie

Presedinte: CALMICIUC MIRABELA

Membri: SUHAN MARIA-LOREDANA

DUMITRU DRAGOS-SORIN