COMISII DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL

Comisia de specialitate I pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si privat al comunei

Presedinte: GRIGOROIU ADRIAN

Secretar:    DOBRA PETRUTA

Membri:   VLAD ADRIAN

                 PETRESCU ION

                 STEFANESCU NICOLAE

 

Comisia de specialitate II pentru agricultura, protectia mediului si turism, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, ordine si paza publica

Presedinte: OPREA EDUARD CONSTANTIN

Secretar:    VLADOIU ION

Membri:      BUDOIU IULIAN

 

Comisia de specialitate III juridica si de disciplina, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie

Presedinte: SUHAN MARIA-LOREDANA

Secretar:   UNGUREANU ELUNIA

Membri:    OPRINOIU DANIL

                 DUMITRU DRAGOS-SORIN

                 IGNAT ION-SEBASTIAN