Localităţile comunei Buciumeni sunt dezvoltate într-o structură amorfă, constituită spontan în timp, cu aşezări spontan în timp, cu aşezări de plăieşi ce aveau rolul de a apăra hotarele ţării de-a lungul Văii Ialomiţei, şi de-a lungul drumului ce trecea munţii în Ardeal prin această zonă, actualmente DN 71 Târgovişte-Sinaia.

Localitatea BUCIUMENI este atestată documentar pe baza hrisovului lui Alexandru Voievod, feciorul marelui domn al ţării Româneşti Mircea Voievod, din 19 mai 1572.

Explicaţia etimologică a denumirilor satelor componente ale comunei:

Buciumeni – „la vreme de grea cumpănă localnicii îşi trimiteau batranii, femeile cu copiii în munţi,  iar cei buni de luptă se urcau pe dealuri, aprindeau focul şi cu buciumele vesteau apropierea primejdiei „;

Dealu Mare (Ţâţa) – De la cele două dealuri din partea de vest, ce străjuiesc satul care sunt în formă de ţâţe;

Valea Leurzii – (Valea cu Leurdă) – plantă ce era folosită de localnici în alimentaţie.