Localităţile comunei Buciumeni sunt dezvoltate într-o structură amorfă, constituită spontan în timp, cu aşezări spontan în timp, cu aşezări de plăieşi ce aveau rolul de a apăra hotarele ţării de-a lungul Văii Ialomiţei, şi de-a lungul drumului ce trecea munţii în Ardeal prin această zonă, actualmente DN 71 Târgovişte-Sinaia.

Localitatea BUCIUMENI este atestată documentar pe baza hrisovului lui Alexandru Voievod, feciorul marelui domn al ţării Româneşti Mircea Voievod, din 19 mai 1572.

Explicaţia etimologică a denumirilor satelor componente ale comunei:

Buciumeni – „la vreme de grea cumpănă localnicii îşi trimiteau femeile cu copiii în munţii, bătrânii, vitele, iar cei buni de luptă se urcau pe dealuri, aprindeau focul şi cu buciumele vesteau apropierea primejdiei „

Dealu Mare (Ţâţa) – De la cele două dealuri din partea de vest, ce străjuiesc satul care sunt în formă de ţâţe

Valea Leurzii – (Valea cu Leurdă) – plantă ce era folosită de localnici în alimentaţie.