Comuna Buciumeni este situată în partea de nord a judeţului Dâmboviţa, la 35 km de vechea cetate de scaun a Ţării Româneşti, municipiul Târgovişte, reşedinţa judeţului. Are o suprafaţă de 28,7 kmp, situându-se la confluenţa zonei subcarpatice cu cea muntoasă, având următoarele coordonate geografice: în latitudine pe paralela de 45°5′ lat. nordica, in longitudine pe meridianul 25°31’long. estica, iar ca altitudine la 650 m, faţă de nivelul mării. Se învecinează în partea de nord cu comuna Pietroşiţa, la sud oraşul Fieni şi satul Măgura, la est comuna Bezdead şi la vest comuna Runcu. Comuna Buciumeni are în componenţa sa trei sate amplasate astfel:

  • satul BUCIUMENI – reşedinţa comunei – ocupă partea de centru a localităţii;
  • satul DEALU-MARE – ocupă partea vestică a localităţii;
  • satul VALEA-LEURZII – ocupă partea estică a localităţii.

Pe teritoriul localităţii există o reţea hidrografică compusă din râul IALOMIŢA pe o  lungime de 3 km, pârâurile VALEA ŢÂŢII pe o lungime de 3,4 km şi VALEA-LEURZII pe o lungime de 3 km.

Comuna Buciumeni are în prezent un număr de 1734 gospodării cu o populaţie de 4586 locuitori, pe sate cum urmează:

  • BUCIUMENI – nr. gospodării: 673, nr. locuitori: 1820;
  • DEALU MARE – nr. gospodării: 560, nr. locuitori: 1458;
  • VALEA LEURZII – nr. gospodării: 501, nr. locuitori: 1308.

Locuitorii comunei sunt în totalitate de cetăţenie şi naţionalitate română. Localitatea are reşedinţa în satul Buciumeni situat la distanţă de 1 km faţă de satul Dealu-Mare şi la 3 km faţă de satul Valea-Leurzii.

Comuna Buciumeni deţine un fond funciar de 2834 ha din care:

  • agricol – 1862 ha;
  • neagricol – 972 ha.

Agricultura nu constituie ocupaţia principală a locuitorilor, mulţi dintre ei fiind ocupaţi în alte domenii: industrie, servicii, finanţe, transport, administraţie atât în cadrul localităţii, cât şi în afara localităţii.