În comuna Buciumeni, prima şcoală care s-a deschis a fost cea din satul Valea Leurzii. Această şcoală se deschide la 20 august 1838, iar învăţător este numit tânărul Ion Codrescu, fiu de preot, absolvent al Şcolii Naţionale din Târgovişte. Cursurile se desfăşoară în Casa Sfatului, cu 20 de copii. Satul este scutit de obligaţia de a construi o clădire specială. Se poate constata că această şcoală avea să funcţioneze şi în 1843, deşi învăţătorul Ion Codrescu din Valea Leurzii fusese numit subrevizor şcolar în Plaiul Ialomiţa. Iubindu-şi profesia şi pe copii, acesta continuă sa ţina cursuri la şcoala din satul său, până în 1847, când subrevizorii nu mai au dreptul să funcţioneze şi la şcoală.

În satul Buciumeni, cursurile şcolii se deschid, în condiţiile impuse de Regulamentul Organic, în ziua de 12 septembrie 1839, învăţător fiind Duţă Râpea, fiu de birnic. Şcoala era „clădită într-adins, din paiantă şi nuiele, săvârşită.  Aceasta a fost prima şcoală din comună cu local propiu. A fost construită în Budoi.
Dintre cele 2315 şcoli comunale inregistrate ca funcţionând în Ţara Românească în anul de învăţământ 1846 – 1847 – cu un total de 48 545 de elevi – face parte şi şcoala din satul Ţâţa (in prezent Dealu Mare), reorganizată şi deschisă la data de 15 septembrie 1841, învăţător fiind Gheorghe Popescu, fiu de preot. Nu exista o construcţie propie, cei 20 de elevi frecventau cursurile organizate în Casa Sfatului, ca la Valea Leurzii. Şi satul Ţâţa era scutit de obligaţia de a construi o clădire special destinata învăţământului.
Cele trei şcoli aveau să funcţioneze până la înăbuşirea Revoluţiei de la 1848. După această dată, asemenea majorităţii şcolilor săteşti, ele aveau să fie închise, fiind socotite focare revoluţionare.

În septembrie 1871 Şcoala Ţâţa se redeschide cu învăţătorul Ghiţă Apostolescu. Prima şcoală cu continuitate din comuna Buciumeni ia fiinţă în anul 1885, la Ţâţa, pentru copiii din satele Ţâţa şi Buciumeni, având ca învăţător calificat la Şcoala de Învăţători din Ploieşti pe Nicolae Rădulescu din Măgura. De acum, această şcoală funcţionează fără întrerupere. În registrele şcolii din anii 1885 – 1892 aflăm înscrişi copii din satul Buciumeni, precum: Silişteanu Stana, Siliştenu Ion, Grigoroiu Nicolae, Georgescu Petre (care avea să fie mult timp primar), Petre Moise, Apostolescu Ion (fiul preotului Vasile Apostolescu), ajuns învăşător la Şcoala Buciumeni. La Valea Leurzii, întemeierorul de şcoală a fost C. Ionescu, iar la Buciumeni, Ion Apostolescu, fiu al satului.

Acum în comuna Buciumeni sunt trei unităţi şcolare care funcţionează astfel:

  •  în satul Buciumeni – Şcoală Gimnaziala Buciumeni , Grădiniţa cu program normal Buciumeni, cu un sediu nou dat in folosinta la 15 septembrie 2009;
  • în satul Valea Leurzii – Şcoala Generală şi Grădiniţa cu progam normal Valea-Leurzii, cladire construita in anul 2000.