Buletinul informativ are menirea de a informa și orienta atât cetățeanul în calitate de solicitant, cât și funcționarul în calitate de ofertant al informației publice, pentru asigurarea unui proces de informare corect, rapid și complet. Accesul liber și neîngrădit la orice informații de interes public constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre cetățeni și autoritățile publice.

Acest Buletin informativ este elaborat în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  Art. 5 alin. (1) care  prevede: “(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b)structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; c)numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; d)coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e)sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f)programele şi strategiile proprii; g)lista cuprinzând documentele de interes public;

h)lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i)modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.