Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

-Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei;

– Structura organizatorica, atributiile compartimentelor, programul de functionare, programul de audiente al primariei;

– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

– Coordonatele de contact ale Primariei

Comunei Buciumeni , respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;

– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;

– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.