Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:

– dispozitii ale primarului

– proiecte de hotarâri

– hotarari de consiliu;

– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare

– note de discutii

– referate de aprobare

– fise de audienta

– protocoale

– rapoarte

– studii – analize – prognoze – proiecte de strategii

– scrisori sau adrese – materiale de specialitate

– fise de proiect

– contracte de achizitie publica

– procese-verbale

– adrese

– observatii si propuneri

– avize

– planuri urbanistice de detaliu sau zonale

– planul urbanistic general

– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare

– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare – autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj

– date de cadastru

– date de stare civila