–  Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata ;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata ;

–  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu modificarile cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare ;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ;

–  Legea 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare