Ce este buletinul informativ

Buletinul informativ are menirea de a informa și orienta atât cetățeanul în calitate de solicitant, cât și funcționarul în calitate de ofertant al informației publice, pentru asigurarea unui proces de informare corect, rapid și complet. Accesul liber și neîngrădit la orice informații de interes public constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre cetățeni și…

Citeste mai mult

Care sunt categoriile de documente produse si/sau gestionate de autoritatea publica

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii: – dispozitii ale primarului – proiecte de hotarâri – hotarari de consiliu; – instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare – note de discutii – referate de aprobare – fise de audienta – protocoale – rapoarte –…

Citeste mai mult

Care sunt documentele de interes public

Lista cuprinzand documentele de interes public Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: -Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei; – Structura organizatorica, atributiile compartimentelor, programul de functionare, programul de audiente al primariei; – Numele si prenumele persoanelor din…

Citeste mai mult

Care sunt actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei COMUNEI BUCIUMENI

–  Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata ; – Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata ; –  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu modificarile cu modificarile si completarile ulterioare; – Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare ; –  Legea…

Citeste mai mult