Acte necesare:

Formulare tip:

tichete sociale:

Lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului social: