Publicare minute sedinte ordinare ale Consiliului Local al cmunei Buciumeni

Publicare procese verbale ale sedintelor autoritatii deliberative

Anunturi publice

Proiecte de hotarari ale Consiliului Local

Publicarea declaratiilor de casatorie